A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 267
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : nPCR
Long Form : normalized protein catabolic rate
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
HD 51  30203 
BMI 29  87897 
CRP 22  33300 
PD 22  80899 
CAPD 19  4473 
ESRD 13  13049 
iPTH 12  1965 
Hb 11  13896 
Ccr 1214 
10  MHD 1525 
11  SGA 7198 
12  CI 255548 
13  GFR 12224 
14  RRF 772 
15  ALB 2636 
16  EPO 8738 
17  UKM 108 
18  BSA 15592 
19  DPI 2143 
20  hs-CRP 8220 
21  IL-6 30727 
22  LBM 1860 
23  MAMC 260 
24  PTH 13456 
25  URR 340 
26  BUN 4973 
27  IDWG 159 
28  nPNA 86 
29  PET 33564 
30  PEW 318 
31  ARF 5775 
32  Ca 7146 
33  CRRT 1740 
34  HDF 1300 
35  OR 138094 
36  QoL 35855 
37  TSF 795 
38  APPs 636 
39  beta2-MG 522 
40  BP 46121 
41  BW 11795 
42  CHD 22487 
43  CRF 12241 
44  CV 24912 
45  DOPPS 234 
46  GNRI 392 
47  HR 95336 
48  IDPN 334 
49  MIS 3792 
50  PCR 63648 
51  TAC 7240 
52  TNF-alpha 52314 
53  APD 4002 
54  BIA 2871 
55  CCPD 212 
56  Cr 7344 
57  CTS 4534 
58  CVD 34407 
59  DOQI 72 
60  DUKM
61  ERI 801 
62  ESA 1683 
63  FM 9721 
64  Hct 2871 
65  IBW 462 
66  K/DOQI 188 
67  MAP 25941 
68  NHD 294 
69  PEM 2308 
70  REE 2406 
71  rGFR 62 
72  rHuEPO 1672 
73  RRT 3544 
74  SA 21893 
75  SBP 16293 
76  SF-36 5512 
77  SRI 969 
78  TAD 1156 
79  TSAT 443 
80  AA 29145 
81  ACEI 2025 
82  ADMA 2774 
83  AFT 558 
84  aHR 4091 
85  AIx 955 
86  AKI 13701 
87  ALP 15015 
88  alpha1 AG
89  alpha1-AG 19 
90  ANCOVA 1885 
91  AP 27308 
92  APACHE II 1665 
93  AUC 46299 
94  AW 689 
95  BALP 614 
96  BC 19898 
97  BCMI 27 
98  BIVA 207 
99  BUKM
100  BUNo